КОБЛІВСЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

Поширити інформацію

 

Панич Володимир Михайлович — Коблівський сільский голова.

 1. Біографія
 2. Повноваження
 3. Рішення “Про початок повноважень сільського голови”


БІОГРАФІЯ

 • Народився 07.08.1960 р. в с.Морське, Березанського району, Миколаївської області.
 • В 1967 році пійшов до 1-го класу. Коблівської середньої школи яку закінчив в 1977 році.
 • Потім працював робітником радгосп-заводу «Росія» в с. Коблево.
 • В 1978 році вступив до Одеського сільськогосподарського інституту, після закінчення якого працював агрономом в радгосп-заводі «Росія».
 • З травня 1985року до листопада 1986 року проходив службу в лавах Радянської армії
 • З грудня місяця 1986 року до березня 1987 року працював бригадиром виноградноїї бригади.
 • З березня місяця 1987 року до вересня 2004 року працював в Березанському РВ УМВС в Миколаївській області.
 • В 2002 році закінчив Луганську академію внутрішніх справ, та здобув кваліфікацію юриста.
 • З вересня 2004 року обраний на посаду Коблівського сільського голови, де працює по теперішній час.

Одружений, виховує доньку та сина.

 ПОВНОВАЖЕННЯ  СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

{Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1841-III від 22.06.2000}

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради.

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПРО ПОЧАТОК  ПОВНОВАЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 05 січня 2017 року № 1. І сесія 8 скликання. “Про початок повноважень сільського голови та депутатів Коблівської сільської ради 8 скликання”.

Заслухавши інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісії Дабіжи Тетяни Яківни «Про визнання повноважень сільського голови та депутатів Коблівської сільської ради» керуючись пунктом 1 статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісіїДабіжи Тетяни Яківни взяти до уваги.
 2. Вважати обраними: Сільського голову – Панича Володимира Михайловича

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *