Розпорядження № 229 від 25.11.2019 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 25 листопада  2019 р.  с. Коблеве № 229

Про затвердження паспортівбюджетних програм на 2019 рікв новій редакції

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 № 2456-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» , Наказу Міністерства фінансів України № 608 від 17.05.2011 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм», на виконання пунктів 1.7, 1.8 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджено Наказом МФУ від 26.08.2014 № 836(зі змінами), Рішення Коблівської сільської ради від 15.11.2019 р. №1 «Про внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 р.» :

РОЗПОРЯДЖУЮСЬ:

1. Затвердити  паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків в новій редакції:

 • 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради , районної ради , районної у місті ради ( у разі її створення ) , міської , селищної , сільської рад»
 • 0111010 «Надання дошкільної освіти»;
 • 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою – дитячим садком , інтернатом при школі ) , спеціалізованими школами , ліцеями, гімназіями, колегіумами»;
 • 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»;
 • 0111170«Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів».
 • 0112111«Первинна медична допомога населенню, що надається
 • центрами первинної медичної ( медико-санітарної допомоги)»;
 • 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»;
 • 0113242«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
 • 0114030 « Забезпечення діяльності бібліотек»;
 • 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 • 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
 • 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”;
 • 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»;
 • 0117363«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
 • 0117691«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»;
 • 0118120 «Заходи з організації рятування на водах»;
 • 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»;
 1. Відповідальним виконавцям  своєчасно вносити зміни до паспортів бюджетних програм відповідно діючого законодавства, складати звіти про виконання паспортів бюджетних програм та надавати у терміни визначені для фінансової звітності.
 2. Контроль щодо  виконання  даного розпорядження  покласти на  головного бухгалтера відділу фінансів , бухгалтерського обліку та звітності.

Завантажити: Паспорти бюджетних програм на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків в новій редакції

Секретар ради                                                                                С. ТАЛОХА